Αποστόλου Παύλου 27, Θησείο, Αθήνα 118 51, T: +30 21 0346 9077, E. info@chocolatroyal.gr